×

دستور ختم محاکمه حضوری و تکلیف تعیین روز و ساعت اعلام رای - محاکمه غیابی

دستور ختم محاکمه حضوری و تکلیف تعیین روز و ساعت اعلام رای - محاکمه غیابی

دستور-ختم-محاکمه-حضوری-و-تکلیف-تعیین-روز-و-ساعت-اعلام-رای---محاکمه-غیابی
رای محکمه عالی انتظامی قضات
78- ماده 152آئین دادرسی مدنی ناظربه دستورختم محاکمه حضوری است ومنظورازآن این بوده که اصحاب دعوی ازصدوررای وساعت آن مستحضرشده وبرای اطلاع ازمفادآن به دادگاه حاضرشوندوبدیهی است که این منظورشامل رسیدگی های غیابی نمی باشدبنابراین برحاکم دادگاه ازجهت اینکه درجلسه محاکمه ختم آنرااعلام نموده درصورتی که روزوساعت اعلام رای رامعین ننموده ایرادی واردنیست .
حکم شماره 4075-6مرداد1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4075

تاریخ تصویب : 1326/05/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.