جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 1/23/9492ح
ردیف : 79/7
رای شماره : 10-17/3/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
به موجب ماده 19 قانون بیمه که مقرر داشته (مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قمیت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده بلافاصله بعد از حادثه ) خسارت حاصله بر این اساس نسبت به اتومبیل مسروقه به کیفیتی که در سند صلح آمده محاسبه ومورد توافق طرفین قرار گرفته و چون سازمان بیمه برطبق ماده 1 قانون مذکور فقط متعهد به جبران خسارت میباشد وخسارت هم نمی تواند از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نماید بنابراین و با عنایت به مبلغ بیمه شده و نظریه اینکه سند صلح تنظیمی متضمن جبران خسارت متصوره و واقعیه مصالح بوده و دلیلی هم بر کره و اجبار ابراز نگردیده ، حکم تجدیدنظرخواسته که بر خلاف قانون و مقررات موضوعه اصدار یافته ، مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می شود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1379/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :