جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه :2/26/6358ک
ردیف : 78/13
رای شماره : 11 - 19/5/1378

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
نظر به اینکه قصد قتل منتفی و علت مرگ خونریزی ناشی ازجرح وارده به قسمت داخلی ران است که نوعا" کشنده نیست و بر این اساس قتل هوشنگ عجمیان از نوع شبه عمد میباشد0 صدور حکم به قصاص نفس قاتل به استناد بند(ب ) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که در مورد قتل عمدی قابلیت اجراء دارد منطبق بر مقررات وموازین نیست 0 بنابراین با توجه بودن اعتراض وکیل تسخیری محکوم علیه ، حکم تجدیدنظرخواسته به استناد بند (ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی پارس آباد ارجاع میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1378/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :