جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 2/32/6110ک
ردیف : 78/7
رای شماره : 10-19/5/1378

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری )
اعتراض متهم آقای کیوان انیسی نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته وارد است زیرا:
اتهام منتسبه انطباق با عناصر متشکله بزه ارتشاء مندرج در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ندارد مشارالیه نیز در کلیه مراحل رسیدگی منکر اخذ رشوه شده و دلیلی هم بر تحقق جرم و احراز مجرمیتش در پرونده امر مشهود نمیباشد بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته به استناد بند(ج ) ماده 7 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری دیگری از دادگاههای نظامی یک تهران ارجاع میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1378/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :