×

تصویبنامه راجع به کالاهای اهدائی خارجی

تصویبنامه راجع به کالاهای اهدائی خارجی

تصویبنامه-راجع-به-کالاهای-اهدائی-خارجی
شماره 32909/ت 25371ه 2/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11340/14 مورخ 16/7/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد وسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت کشور(اداره کل امور اتباع ومهاجران خارجی ) مجاز است کلیه کالاهای اهدایی خارجی را که برای اهدا به آوارگان واردکشور می شوند از قبیل مواد غذایی ، دارو، دستگاههای ارتباطی ، انواع خودرو، لوازم امدادی ، جهت اردوگاه های پیش بینی شده ترخیص و یا ترانزیت نماید0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16525

تاریخ تصویب : 1380/07/25

تاریخ ابلاغ : 1380/08/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.