×

مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد شامل معاملات رهنی نیست

مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد شامل معاملات رهنی نیست

مواد-33-و-34-قانون-ثبت-اسناد-شامل-معاملات-رهنی-نیست
رای دیوان عالی کشور
مواد33و34قانون ثبت اسنادشامل معاملات رهنی نیست زیرامواد مزبورمخصوص موردی است که ملک بعنوانی ازعناوین باحق استردادبه دیگری منتقل شده باشدوعین مرهونه به ملکیت راهن باقی است ونهایت مرتهن حق دارد طلب خودراازعین مرهونه استیفاکند.
حکم شماره 2207-18/10/17شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2207

تاریخ تصویب : 1317/10/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.