جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 55156 25/6/1358
وزارت دادگستری

ماده واحده ـ برای تصفیه بر اصلاح دفاتر دادگاهها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری وزارت دادگستری هیاتی مرکب از دو نفر از قضات و سه نفر از کارمندان به عنوان عضو اصلی و یک قاضی و یک کارمند به عنوان عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد وظائف و اختیارات این هیات همان است که در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات در مورد کارمندان اداری مقرر گردیده است .
مدت اختیارات هیات شش ماه خواهد بود .
تبصره 1ـ مدت اختیار هیات تصفیه و اصلاح دادگستری موضوع لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 تا آخر آذرماه تمدید می شود .
تبصره 2ـ وزیر دادگستری می تواند از هیاتها تصفیه تجدید نظر نسبت بآراء و نظرات صادر شده در مورد قضات و کارمندان را بخواهد در این صورت هیاتهای مزبور با حضور چهار نفر روسای دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده اظهار نظر نمایند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/25
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :