×

باتوجه به ماده 24قانون اعسارحکم تقسیطی که درنتیجه رسیدگی درغیاب یکی ازطرفین دعوی صادرشودحضوری محسوب است

باتوجه به ماده 24قانون اعسارحکم تقسیطی که درنتیجه رسیدگی درغیاب یکی ازطرفین دعوی صادرشودحضوری محسوب است

باتوجه-به-ماده-24قانون-اعسارحکم-تقسیطی-که-درنتیجه-رسیدگی-درغیاب-یکی-ازطرفین-دعوی-صادرشودحضوری-محسوب-است-

وکیل


رای دیوان عالی کشور
باتوجه به ماده 24قانون اعسارحکم تقسیطی که درنتیجه رسیدگی درغیاب یکی ازطرفین دعوی صادرشودحضوری محسوب است .
حکم شماره 1594-12/10/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1594

تاریخ تصویب : 1327/10/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.