×

لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت )

لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت )

لایحه-قانونی-شمول-قانون-استخدام-کشوری-درباره-کارکنان-شهرداریهای-سراسر-کشور-(-غیر-از-شهرداری-پایتخت-)
شماره 55724 - 2 / 7 / 1358
وزارت کشور

ماده واحده - از ا ول شهریور ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و ا تحادیه شهرداریهای کشور که مشمول آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 29 / 10 / 1354 بوده اند مشمول قانون استخدام کشور ی میشوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداریها به صندوق بازنشستگی کشوری بموجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره – مستخدمین بازنشسته و از کار افتاده فعلی و وراث وظیفه بگیر آنان که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه شهرداریها بوده اند مشمول ضوابط مقرر در آئین نامه موضوع این قانون خواهند بود . نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/07/02

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.