×

لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی ایران و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان

لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی ایران و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان

لایحه-قانونی-مربوط-به-تعدیل-سازمانهای-ارتش-ملی-اسلامی-ایران-و-بازنشستگی-پرسنل-و-بازخرید-سوابق-خدمتی-آنان
شماره 56978 - 17/7/1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده – وزارت دفاع ملی و وزارت کشور میتوانند به منظور متعادل ساختن سازمانهای ارتش و ژاندرامری و شهربانی و تطبیق تشکیلات آن با نیازمندیهای خود به تشخیص وزیر مربوطه ، افسران ، هنرفران ، درجه داران و کارمندان و سایر پرسنل را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته کند و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال خدمت دارند بازخرید نمایند .
تبصره 1- در محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این لایحه قانونی به خدمت هر یک از آنان پنجسال بدون دریافت کسور بازنشستگی اضافه و حقوق بازنشستگی به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازشستگی و بقیه تا میزان مذکور همه ساله در بودجه وزارت دفاع ملی و ژاندارمری و شهربانی منظور و به آنان پرداخت میشود .
تبصره 2- مبالغی که در ازاء بازخرید سابقه خدمت به مشمولین این لایحه تعلق میگیرد در مورد هر طبقه از پرسنل بر اساس مقررات مصوب قبلی تعیین و پرداخت خواهد شد .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10094

تاریخ تصویب : 1358/07/17

تاریخ ابلاغ : 1358/07/26

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.