×

لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری

لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری

لایحه-قانونی-انتقال-مطالبات-اشخاص-از-بابت-اراضی-موات-شهری
شماره 57018 - 18/7/1358
وزارت مسکن و شهرسازی

ماده واحده :باقیمانده مطالبات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از بابت فروش اراضی ایکه به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و اصلاحیه قانون مذکور مصوب 28/4/58 موات تشخیص و به تصرف دولت درآمده است و از تاریخ 28/4/58 منتفی و کلیه اوراق و اسنادیکه از بابت دین مذکور و یا تضمین آن رد و بدل شده است از درجه اعتبار ساقط میباشد و داین حق مراجعه به مدیون ویا دولت را ندارد و چنانچه از بابت این دین وثیقه ای اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبته از طرف مدیون و احراز صحت امر وسیله دادگاه شهرستان محل وقوع ملک ، وثیقه بحکم دادگاه آزاد میگردد . در این مورد دادگاها خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می نمایند .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10094

تاریخ تصویب : 1358/07/18

تاریخ ابلاغ : 1358/07/26

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.