×

لایحه قانونی راجع به تخصیص معادل یکروز درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت های عمرانی استانها

لایحه قانونی راجع به تخصیص معادل یکروز درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت های عمرانی استانها

لایحه-قانونی-راجع-به-تخصیص-معادل-یکروز-درآمد-حاصل-از-صادرات-نفت-برای-فعالیت-های-عمرانی-استانها
شماره 57598 - 24/7/1358
سازمان برنامه و بودجه

ماده واحده : به دولت اجازه داده میشود به منظور اختصاص درآمد حاصل از صادرات نفت به فعالیتهای عمرانی استانها ، بطوریکه سهم هر استان بطور متوسط برابر یک روز درآمد حاصل از صادرات نفت باشد . مبلغ 31 میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی ، علاوه بر مبالغ مصوب در قانون بودجه 1358 بدین منظور اختصاص داده و از طریق حساب بانکی معین زیر نظر نخست وزیری ، مطابق با نیاز و قدرت جذب هر استان . طبق درخواست وزیر کشور و بنا به مورد در اختیار استانداران ، مراکز جهادسازندگی و یا هیئتهائی که بدین منظور توسط وزیر کشور ایجاد می شود قرار دهد . رعایت مقررات محاسبات عمومی ضرورت نداشته و اسناد با دو امضاء که از طرف وزیر کشور تعیین می شود بحساب قطعی منظور میگردد . مدت جذب اعتبار فوق الذکر یکسال پس از تصویب این قانون پیش بینی می شود .
تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه موظف است از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به اعتباراتی که برای این قبیل امور در بودجه سال1358 کشور منظور شده است سهم هر استان را تعیین و جهت اطلاع به نخست وزیری اعلام نماید .
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از تصویب این قانون وجوه فوق را به حساب مخصوصی در نخست وزیری واریز نماید تا بتدریج بر حسب پیشرفت عملیات و بر اساس درخواست مجریان مربوط با حواله وزیر کشور به استانها واریز گردد .
تبصره 3- در مورد استانهائیکه اعتبارات مصوب موجود آنها بیش از مبلغ 4 میلیارد ریال بوده و همچنین در مورد استانهائیکه قدرت جذب بیشتری داشته باشد نخست وزیر میتواند بنا به درخواست وزارت کشور از محل اعتبار موضوع این ماده واحده مبالغ اضافی ضروری را از محل اعتبار پاره ای از استانها که قدرت جذب اعتبار موضوع تبصره یک را نداشته باشند کسر کرده و به آن استانها اختصاص دهد .
تبصره 4- اجرای عملیات و حدود تعهدات هر پروژه فقط در قالب اعتبارات مصوب فوق بوده و برای ادامه و توسعه و یا پرداخت تعهدات مربوط در سنوات بعد اعتبار دیگری منظور نخواهد شد .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10100

تاریخ تصویب : 1358/07/24

تاریخ ابلاغ : 1358/08/03

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.