×

لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348

لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348

لایحه-قانونی-مربوط-به-تغییر-مامور-اجرای-ماده-15-مکرر-قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع-مصوب-فروردین-ماه-1348
شماره 57546 - 24/7/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی

ماده واحده : از تاریخ تصویب این ماده واحده مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 به جای وزارت کشاورزی و عمران روستائی شهرداریهای محل خواهند بود .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10100

تاریخ تصویب : 1358/07/24

تاریخ ابلاغ : 1358/08/03

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.