×

اصلاحیه تصویبنامه راجع به اموال دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی

اصلاحیه تصویبنامه راجع به اموال دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی

اصلاحیه-تصویبنامه-راجع-به-اموال-دانشگاه-هاوموسسات-آموزش-عالی

شماره 33807/23020 6/8/1380

نظر به اینکه در سطر ششم تصویبنامه شمارچ32483/ت 23020ه مورخ 14/7/1380 هیات وزیران که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، بعد از عبارت (آموزش عالی ) واژه (وپژوهشی ) تحریر نشده است ،مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا000 رمضان زاده

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16515

تاریخ تصویب : 1380/08/06

تاریخ ابلاغ : 1380/08/19

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.