×

اصلاحیه تصویبنامه راجع به ادغام روستای کندجان با روستاهای وداغ ورزنه ، فیلاخص و تبدیل به شهر گلشهر

اصلاحیه تصویبنامه راجع به ادغام روستای کندجان با روستاهای وداغ ورزنه ، فیلاخص و تبدیل به شهر گلشهر

اصلاحیه-تصویبنامه-راجع-به-ادغام-روستای-کندجان-با-روستاهای-وداغ-ورزنه-،-فیلاخص-و-تبدیل-به-شهر-گلشهر

وکیلشماره 36006/24269 6/8/1380

نظر به اینکه در تصویبنامه شماره 12083/ت 24269مورخ 23/3/1380 هیات وزیران که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است نام روستای (کنجدجان ) به اشتباه (کنجدآباد) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا000رمضان زاده


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16515

تاریخ تصویب : 1380/08/06

تاریخ ابلاغ : 1380/08/19

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.