×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-ماده-(29)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران
شماره 38840/ت 25513ه 23/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3550ه/ب مورخ 18/7/1380 تصویب نمود:
در مقدمه آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 55338/ت 23938ه مورخ 3/12/1379، عبارت ( و وزارت جهاد کشاورزی ) بعداز عبارت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/08/20

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.