×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-(3)-قانون-بودجه-سال-1380-کل-کشور-

وکیل


شماره 38550/ت 25485ه 21/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3554ه/ب مورخ 21/7/1380 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 4992/ت 24475ه مورخ 11/2/1380 بشرح ذیل اصلاح می شود:
1- عبارت (واصلاحیه مربوط) بعد از عبارت (آئین نامه اجرایی آن ) در بند(الف ) ماده 18 اضافه می گردد.
2- واژه های (بیشتری در تبصره (2) ماده (19) و(بیشتر) دربند(3) ماده (23) حذف می گردند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/08/16

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.