×

پیرو انتشار رای وحدت رویه شماره 653- 1380 7 3 (ردیف 79 21) مندرج در شماره 16509- 1380 8 12

پیرو انتشار رای وحدت رویه شماره 653- 1380 7 3 (ردیف 79 21) مندرج در شماره 16509- 1380 8 12

پیرو-انتشار-رای-وحدت-رویه-شماره-653--1380-7-3-(ردیف-79-21)-مندرج-در-شماره-16509--1380-8-12

وکیل


شماره 2179 - ه 26/8/1380
اصلاحیه
در صفحه 8، ستون 1، پاراگراف 3، سطر18، (0000 می بایستی درج گردیده که اشتباه ومی بایست 0000می باشد))
و صفحه 8، ستون 1، پاراگراف 4، سطر4،(0000 دست به اسلحه بوده درج گردیده که اشتباه و دست به اسلحه ، برده 0000 صحیح است )0
و صفحه 8ستون 2، پاراگراف 5، سطر8،(00000 با اکثریت آراء0000 درج گردیده ، که اشتباه و صحیح آن ، به اکثریت آراء0000 می باشد)
و در انتهای رای ، عبارت (مدیر دفتر هیئت عمومی ) زاید درج شده که حذف و اصلاح می شود.
مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 653

تاریخ تصویب : 1380/07/03

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.