×

اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه-ضوابط-اجرایی-بودجه-سال-1380-کل-کشور-
شماره 38723/ت 25512ه 22/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3556ه/ب مورخ 22/7/1380تصویب نمود:
ضوابط اجرائی بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 1897/ت 24381ه مورخ 26/1/1380 بشرح ذیل اصلاح می شود:
1- در تبصره های (1) و (4) بند (2) ، عبارت (با رعایت مقررات مربوط) بعد از عبارتهای (بکارگیری افراد) و ( انعقادقرارداد ) اضافه می گردد
2- در بند(6) عبارت (حداکثر تا ده درصد) بعد از عبارت ( در طول سال 1380) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/08/20

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.