×

قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون-الحاق-یک-بند-و-دو-تبصره-به-ماده-(133)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


شماره 1388-ق 21/8/1380
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تعیین نرخ آب شرب برای مصارف بیش از الگوی مصرف و صرف درآمد ناشی از آن در بازسازی شبکه های فرسوده که یک فوریت آن در جلسه علنی روز شنبه مورخ 13/5/1380 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/8/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 38741 27/8/1380
قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتادمجلس شورای اسالمی تصوب و در تاریخ 16/8/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بند ذیل و دو تبصره آن به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 - الحاق می گردد:
- به منظور کاهش مصرف آب ، جلوگیری از بحرانهای آتی واجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی به مصرف ، به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابرقیمتهای مصوب به ترتیبی که هیات وزیران در آئین نامه موضوع این قانون تعیین می نماید جریمه وصول نماید .
تبصره 1- الگوی مصرف ومصارف مازاد بر آن براساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، مناطق حغرافیائی ، شرایط اقلیمی ومحیطهای شهری توسط دولت تعیین خواهد شد .
تبصره 2- درآمد حاصل از دریافت جریمه های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف بازسازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16531

تاریخ تصویب : 1380/05/13

تاریخ ابلاغ : 1380/09/07

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.