×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-بند(ط)-تبصره-(3)-قانون-بودجه-سال-1380

وکیل


شماره 38535/ت 25478ه 21/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3545ه/ب مورخ 18/7/1380 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 59599/ت 24368ه مورخ 27/12/1379 بشرح ذیل اصلاح می گردد:
در ماده (5) عبارت ( واصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 22881/ت 25022ه مورخ 15/5/1380) قبل از عبارت (می باشد) اضافه می گردد .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16531

تاریخ تصویب : 1380/08/16

تاریخ ابلاغ : 1380/09/07

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.