×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-بند(ه)-تبصره-(42)-قانون-بودجه-سال-1380-کل-کشور
شماره 38552/ت 25470ه 21/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3540ه/ب مورخ 18/7/1380 تصویب نمود:
ردیف (23) جدول ماده یک آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) بودجه سال 1380 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 2778/ت 24418ه مورخ 29/1/1380 از تاریخ اعلام ایراد موقوف الاجراء می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16531

تاریخ تصویب : 1380/08/16

تاریخ ابلاغ : 1380/09/07

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.