جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 152006 29/11/1369

موضوع (نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ) که در تاریخ چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد وشصت وهشت بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه ی روز سه شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت ونه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و بشرح ماده واحده ی ذیل به تصویب رسید:

ماده واحده - عبارت ( و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ) بعد از عبارت ( به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی ) در قمست اخیر تبصره یک ماده هشت لایحه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه یکهزار و سیصد وپنجاه و هشت شورای انقلاب جمهوری اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شود.
رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13396
تاریخ تصویب :
1369/11/09
تاریخ ابلاغ :
1369/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :