جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 14504 24/2/1367
اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 1360 که در جلسه 16/1/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب و طی نامه شماره 646/22 مورخ 17/2/67 ریاست محترم جمهوری واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ میشود.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
قانون اراضی شهری که مورد اختلاف مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان بود ، پس از بررسی دقیق و همه جانبه در جلسه مورخ 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، مفاد اصلاحی این قانون بشرح زیر به تصویب رسید:

1- اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مجلس شواری اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده ، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده ، فاقد اعتبار است.
2- اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است ، لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده ، فاقد اعتبار است.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12603
تاریخ تصویب :
1367/01/16
تاریخ ابلاغ :
1367/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :