جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 11904/ت 956 23/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/12/1367 تصویب نمودند:

محدودیت صدور مجوز ایجاد کارگاه در محدوده 120 کیلومتری تهران و50 کیلومتری اصفهان در مورد کارگاههائی که توسط سازمان زندانها احداث میوشد لازم الرعایه نمیباشد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12839
تاریخ تصویب :
1367/12/17
تاریخ ابلاغ :
1368/01/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :