جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 140084/ت 972 27/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/67 بنا به پیشنهاد شماره 1626-12 مورخ 21/12/1367 وزارت بازرگانی تصویب نمودند:

آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 با اصلاحات والحاقات در سال 1368 اجرا گردد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/12/27
تاریخ ابلاغ :
1368/01/10
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :