جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


حکم شماره : 1819-19/11/1326

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
اگرطرفین بنظریه دادگاه بدوی درتشخیص میزان نفقه تسلیم شده باشند این امرموجب رددادخواست پژوهشی نخواهدبودچه اظهارطرفین موجب قطعیت حکم بدوی نیست .

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1819
تاریخ تصویب :
1326/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :