جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


رای شماره : 2915-27/12/1315

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
اگردرخواست پژوهش ازقرارابطال دادخواست ضمیمه درخواست پژوهش ازحکم خسارت حق الوکاله باشدچون حکم خسارت قابل پژوهش است و لازمه رسیدگی به حکم مزبوررسیدگی به مقدمه آن که قرارابطال است نیزمی باشد بنابراین پژوهش ازقرارابطال قابل قبول خواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2915
تاریخ تصویب :
1315/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :