جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 82046/ت 606 16/8/1367
هیات دولت در جلسه مورخ 15/8/1367 تصویب نمودند:
تصویبنامه راجع به حذف مصوبه 18/8/ت 562 م ن -21/7/1366
مصوبه شماره 18/8/ت 562 م ن مورخ 21/7/1366 از فهرست مصوبات تنفیذی ماده 64 آئین نامه مقررات صادرات و واردات سال 1367 حذف گردد.
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1367/08/15
تاریخ ابلاغ :
1368/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :