جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 11426 3/2/1368

پیرو قانون قطع روابط کامل سیاسی با دولت انگلستان موضوع ابلاغیه شماره 123784/ق 92 مورخ 16/12/67 نظر به اینکه در سطر سوم ابلاغیه مزبور بجای عبارت ((و طی نامه شماره 6428/1 مورخ 16/12/67 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده ) اشتباها" عبارت ((در اجرای تبصره 2 قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی )) تایپ شده مقتضی است نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایند.
معاونت حقوقی وامور مجلس

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12842
تاریخ تصویب :
1368/02/03
تاریخ ابلاغ :
1368/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :