جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 5471/79/1 27/4/1379

نظر به اینکه آئین نامه نحوه وصول و پرداخت دستمزدکارشناسی مصوب 16/12/76 مغایر با ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی می باشد لذا آئین نامه مذکور باطل می گردد مقتضی است پس از وصول این نامه مراتب ابطال آئین نامه موصوف در روزنامه رسمی کشور چاپ و نسخه ای از روزنامه رسمی را جهت ضبط در سابقه به قوه قضائیه ارسال دارند.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمودهاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/27
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :