جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 17603/ت 22247ه 3/5/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1379 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موظف است تا پایان تیرماه هر سال نسبت به استخراج و تنظیم تقویم کشور برای سال بعداقدام نماید.
2- در تهیه تقویم کشور براساس اعلام شورای فرهنگ عمومی مناسبتهای ایرانی بر مبنای تقویم ایران ومناسبتهای خارجی بر مبنای تقویم های معتبر خارجی تعیین و تنظیم می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/22
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :