جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


تاریخ : 30/7/70 شماره دادنامه : 92 کلاسه پرونده : 70/84

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به وظایف و حدوداختیارات مجمع عمومی بانکها بند3 دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان وام ونحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها به این صورت که میزان هزینه کارشناسی نیم درهزار که ابتدا اخذ خواهد شد غیرقابل برگشت است خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی تشخیص و دراجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال می گردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق

شماره ه/70/84 13/12/1370
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود دانش به وکالت از آقای نادر محمدی ((شرکت تولیدی زیمنکو))0
طرف شکایت : بانک سپه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه عدم استردادنیم درهزار هزینه کارشناسی دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها0
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : موکل شرکت زیمنو جهت راه اندازی کارخانجات خود تقاضای واگذاری مبلغی وام می نماید که بانک سپه طی نامه شماره 12/534 به شرکت مذکور اعلام داشته مدارکی را به بانک بفرستند منجمله رسید پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان قسمتی از هزینه کارشناسی که موکل طی حواله مورخ 12/7/67 آن را به صندوق بانک تادیه نموده است. بانک سپه بدون کارشناسی وتعیین کارشناس در پاسخ شرکت موکل مبادرت به صدور نامه شماره 12/2062 می نماید، که در آن اظهار داشته چون شرکت موکل به سایر بانکها بدهکار است لذا امکان اعطای وام از طرف آن بانک مقدور نیست. شرکت موکل مدارک و استرداد مبلغ یک میلیون ریال هزینه دستمزدکارشناسی پرداختی را که کارشناسی نشده است خواستار می گردد، بانک سپه مبادرت به صدور نامه شماره 12/3726 را می نماید که کلیه مدارک شرکت موکل را پس میدهدو اعلام می دارد که برابر ضوابط ومقررات استرداد نیم درصد هزینه کارشناسی پرداخت شده توسط آن شرکت امکان پذیر نمی باشد و با مراجعه به اداره سرمایه گذاری و نظارت بانک سپه مقامات مسئول اعلام نموده اند که باربر مقررات بانک مرکزی که به کلیه بانکها اعلام گردیده نیم درهزار هزینه کارشناسی چه کارشناسی شده باشدیا نشده قابل پرداخت به مشتری نخواهد بود. چون این بخشنامه برخلاف قوانین موضوعه موجد حق می باشد تقاضای ابطال آن را می نمایم 0 اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است : بر اساس ماده 3 دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکه نیم در هزار هزینه کارشناسی برای شروع بررسیهای طرح و پذیرش آن از متقاضی اخذ گردید و قسمتی از عملیات کارشناسی نیز در ضمن بررسی طرح انجام و گزارش توجیهی اقتصادی که مستلزم صرف وقت زیاد از طرف کارشناس اقتصادی می باشد تهیه و در پرونده مربوطه موجودمی باشد لیکن در حین بررسیهای نهائی مشخص گردید که شرکت بابت پروژه اولیه به سایر بانکها بدهی دارد و مالا" تمام دارائیهای شرکت در رهن بانک دیگری قرار دارد که در اینصورت امکان اعطای تسهیلات به شرکت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومی بانکها منضم به نامه شماره ش /15 مورخ 7/1/63 اداره دبیرخانه وشورای عالی بانکها تقاضای رد شکایت واهی شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/7/70 به ریاست حجت الاسلام حسین محقق و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1370/07/30
تاریخ ابلاغ :
1371/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :