جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 15409/ت 155ه 17/4/1371

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/3/1371 بنا به پیشنهاد شماره 12640/10/و مورخ 7/10/1370 وزارت جهاد سازندگی تصویب نمود:
1- به موجب این تصویبنامه آئین نامه نحوه اعزام کمپرسیهای مردمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل - موضوع تصویبنامه شماره 43998 مورخ 2/6/362 لغو می شود.
2- کارتهای اعزام و گواهی خدمت درجبهه که توسط ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی صادر شده است ، از هر لحاظ به عنوان مستند خدمت قابل قبول راننده کمپرسی در جبهه های جنگ تحمیلی محسوب می شود.
3- کلیه مدارک مربوط به کمپرسی داران متخلف که به استناد بند(7) فصل دوم آئین نامه موضوع بند(1) این تصویبنامه ، توسط ادارات راهنمائی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ستادهای پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی تحویل شده است ، به ادارات راهنمائی و رانندگی جهت تسلیم به صاحبانشان تحویل می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13794
تاریخ تصویب :
1371/03/17
تاریخ ابلاغ :
1371/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :