جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


به تاریخ : 6/4/1377
شماره دادنامه : 433
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه عمومی تهران
شاکی : احمد
متهم : پیام
اتهام : کلاهبرداری

گردشکار: متهم در اثر شکایت شاکی مورد تعقیب دادگاه عمومی تهران واقع که پرونده پس از ارجاع به این شعبه و رسیدگی ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص شکایت احمد علیه پیام مبنی بر کلاهبرداری بدین شرح که شاکی اعلام می داردمتهم با ادعای داشتن اختیارات واهی در جهت اخذ ویزای قانونی و خروج از کشور و اعزام وی و خانواده اش به کانادا مبلغ ... /650/14 تومان از وی دریافت نموده است و قادر به خارج نمودن قانونی نامبرده و خانواده اش از کشور نگردیده لذا با توجه به اینکه مشارالیه کلاهبرداری نموده تقاضای مجازات و مطالبه مبلغ پرداختی را دارد. با توجه به شکایت شاکی واظهارات مطلعین واقرار نامبرده به دریافت مبالغی پول از شاکی و دفاعیات بلاوجه وی و محتویات پرونده و سایر قرائن وامارات موجوداتهامش محرز وعملش با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق دارد. دادگاه به استناد ماده مرقوم متهم را به تحمل دو سال حبس و رد مال شاکی و معادل آن جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
433
تاریخ تصویب :
1377/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :