×

ماده 713 ناظر به مطالبه خسارت ازخسارت تاخیر (ربح در ربح ) و خسارت ازخسارت دادرسی وازاین قبیل خسارات است نه مطلق خسارات مانند خسارت دیرکرد

ماده 713 ناظر به مطالبه خسارت ازخسارت تاخیر (ربح در ربح ) و خسارت ازخسارت دادرسی وازاین قبیل خسارات است نه مطلق خسارات مانند خسارت دیرکرد

ماده-713-ناظر-به-مطالبه-خسارت-ازخسارت-تاخیر-(ربح-در-ربح-)-و-خسارت-ازخسارت-دادرسی-وازاین-قبیل-خسارات-است-نه-مطلق-خسارات-مانند-خسارت-دیرکرد

وکیل


رای دیوان عالی کشور
ماده 713 قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه مطالبه خسارت ازخسارت تاخیر( ربح در ربح ) وخسارت ازخسارت دادرسی وازاین قبیل خسارات است نه مطلق خسارات مانندخسارت دیرکرد.
حکم شماره 1458-15/9/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1458

تاریخ تصویب : 1327/09/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.