×

عبارت ذیل ماده 712 ناظراست بوجود قرارداد راجع به خسارت هزینه میان دو طرف که دراین صورت مطابق آن رفتارخواهدشد و شامل موردی که دعوی به داوری ارجاع شده وداور نسبت به خسارت که جمعا مورد دعوی بوده رای نداده است نمی شود

عبارت ذیل ماده 712 ناظراست بوجود قرارداد راجع به خسارت هزینه میان دو طرف که دراین صورت مطابق آن رفتارخواهدشد و شامل موردی که دعوی به داوری ارجاع شده وداور نسبت به خسارت که جمعا مورد دعوی بوده رای نداده است نمی شود

عبارت-ذیل-ماده-712-ناظراست-بوجود-قرارداد-راجع-به-خسارت-هزینه-میان-دو-طرف-که-دراین-صورت-مطابق-آن-رفتارخواهدشد-و-شامل-موردی-که-دعوی-به-داوری-ارجاع-شده-وداور-نسبت-به-خسارت-که-جمعا-مورد-دعوی-بوده-رای-نداده-است-نمی-شود
رای دیوان عالی کشور
عبارت ذیل ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی ناظراست بوجودقرارداد راجع به خسارت هزینه میان دوطرف که دراین صورت مطابق آن رفتارخواهدشدو شامل موردی که دعوی به داوری ارجاع شده وداورنسبت به خسارت که جمعامورد دعوی بوده رای نداده است نمی شود.
حکم شماره 1321-12/8/26شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1321

تاریخ تصویب : 1326/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.