جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرحکم دادگاه بدوی راجع به اصل خواسته دردادگاه استان فسخ شودوحکم به بی حقی مدعی صادرگردددراین صورت حکم دادگاه مزبوربراستحقاق مدعی نسبت به خسارت که متفرع براستحقاق نسبت به اصل خواسته است صحیح نخواهد بود.
حکم شماره 1819-10/11/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1819
تاریخ تصویب :
1327/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :