×

اگرمادری که پسرش براثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ضمن خسارات وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسرازلحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ازدادگاه حقوق مطالبه نمایداین درخواست موجه است

اگرمادری که پسرش براثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ضمن خسارات وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسرازلحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ازدادگاه حقوق مطالبه نمایداین درخواست موجه است

اگرمادری-که-پسرش-براثر-بی-احتیاطی-راننده-ای-به-قتل-رسیده-ضمن-خسارات-وارده-مبلغی-به-عنوان-خون-بهای-پسرازلحاظ-اینکه-متکفل-مخارجش-بوده-ازدادگاه-حقوق-مطالبه-نمایداین-درخواست-موجه-است-
رای دیوان عالی کشور
اگرمادری که پسرش براثربی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ضمن خسارات وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسر(ازلحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده )ازدادگاه حقوق مطالبه نمایدباملاحظه قوانین جزائی مخصوصاقانون تشدیدمجازات رانندگان محکوم نمودن مدعی به بی حقی (به استدلال اینکه اقامه دعوی خون بهامعمول نیست ودلیلی براینکه خسارات مالی متوجه مدعیه شده باشداقامه نگردیده )صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 1245-22/7/29شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1245

تاریخ تصویب : 1329/07/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.