×

ماده 712 در قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی ، راجع به خسارت دادرسی دعاوی مطروه دردادگاههای دادگستری بوده وشامل اختلافات مطروحه دراداره مال الاجاره ها نیست

ماده 712 در قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی ، راجع به خسارت دادرسی دعاوی مطروه دردادگاههای دادگستری بوده وشامل اختلافات مطروحه دراداره مال الاجاره ها نیست

ماده-712-در-قابل-مطالبه-بودن-خسارت-دادرسی-،-راجع-به-خسارت-دادرسی-دعاوی-مطروه-دردادگاههای-دادگستری-بوده-وشامل-اختلافات-مطروحه-دراداره-مال-الاجاره-ها-نیست-

وکیل


رای دیوان عالی کشور
ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی درقابل مطالبه بودن خسارت دادرسی راجع به خسارت دادرسی دعاوی که دردادگاههای دادگستری مطرح می شودنه خسارت موضوعی که دراداره مال الاجاره هامطرح بوده است وماده 515 قانون مدنی هم اصلاارتباطی به این موضوع ندارد.
حکم شماره 1902-6/11/28شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1902

تاریخ تصویب : 1328/11/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.