جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
88-وقتی متوفی وارث غائبی داشته باشدامرآن راجع به دادگاه شهرستان است ودادگاه بخش حق نداردکه بعنوان تعیین مدیرترکه یاغیرآن درآن دخالت کند.
حکم شماره 4635-24/1/1329وشماره 4638-27/1/1329وشماره 4642- 28/1/1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4635
تاریخ تصویب :
1329/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :