جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 7567 - 16/10/1353

به استناد ماده 276 قانون مجازات تبصره یک ماده 22 آئین نامه راهنمائی و رانندگی به شرح زیر اصلاح میگردد :
کسانیکه سن آنان از 25 سال تمام کمتر نباشد برای اخذ هر گونه گواهینامه رانندگی از شرط سواد معاف میباشند .
وزیر کشور و سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8742
تاریخ تصویب :
1353/10/16
تاریخ ابلاغ :
1353/10/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :