جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 74-02-402/72 - 10/11/1353

در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدیدد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح بدینوسیله انواعاسلحه سرد جنگی و شکاری را بشرح زیر اعلام میدارد :
الف - انواع اسلحه سرد جنگی :
1- انواع سرنیزه های قابل نصب به تفنگ .
2- انواع کارد های سنگری متداول در نیروهای مسلح شاهنشاهی یا مشابه لاآنها .
ب – انواع اسلحه شکاری :
1- انواع تفنگهاب ساچمه زنی .
2- انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران .
3- انواع تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی .
وزیرجنگ

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8769
تاریخ تصویب :
1353/11/10
تاریخ ابلاغ :
1353/11/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :