جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 56816 - 13/11/53
وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/11/53 بنا به پیشنهاد شماره 52-18331-21811 مورخ 1/10/53 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستری و به استناد ماده 5 قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی تصویب نمودند تبصره زیر بماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی اضافه شود .
تبصره – مدیر مسئول بنگاه مکلف است برای مسافران بین راه به تعداد لازم بلیط سفید مهمور به مهر بنگاه در اختیار راننده قرار دهد . رانندگان اتوبوس ومینی بوس موظفند طبق ماده برای مسافران بین راه بلیط صادر و تسلیم نمایند .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8771
تاریخ تصویب :
1353/11/12
تاریخ ابلاغ :
1353/11/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :