جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 53050 - 13/11/53

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/11/53 بنا به پیشنهاد شماره 53-183315-21811 مورخ 1/10/1353 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستری به استناد ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی تصویب نمودند : در جدول موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مورد زیر به ردیف جرائم دویست ریالی اضافه شود .
« سوار کردن هر نفر مسافر بدون بلیط توسط راننده اتوبوس یا مینی بوس »
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8772
تاریخ تصویب :
1353/11/12
تاریخ ابلاغ :
1353/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :