×

آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

آئین-نامه-واحدهای-اطلاعات-و-انتشارات-و-روابط-عمومی-وزارتخانه-ها-و-مؤسسات-دولتی

وکیل


شماره 81552 - 28/12/53
وزارت اطلاعات و جهانگردی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/53 بنا به پیشنهاد شماره 11121/51/33496 مورخ 4/9/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی و باستناد بند هـ ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1- در اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور نشراخبار و تهیه و اجراء و تمرکز و هماهنگ ساختن برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، وابسته به دولت بانکها و شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است ، شورائی به ریاست وزیر اطلاعات و جهانگردی و عضویت مسئولان اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنام شورای اطلاعات و انتشارات کشور در وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل میگردد .
تبصره 1- در غیاب وزیر اطلاعات و جهانگردی یکی از معاونان وزارت مذکور به انتخاب وزیر ، ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت .
تبصره 2- شورای اطلاعات و انتشارات در مراکز استان یا فرمانداری کل به ریاست استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست مسئولان اداره کل یا اداره اطلاعات و جهانگردی و با شرکت کلیه مسئولان امور اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی سازمانهای دولتی مرکز هر استان با فرمانداری کل تشکیل میگردد .
تبصره 3- دستورالعمل تشکیل جلسات شورای اطلاعات و انتشارات از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تنظیم و ابلاغ میگردد .
ماده2- در هر وزارتخانه ها یا موسسه دولتی ، واحد اطلاعات و انتشارات و رواط عمومی از نظر امور فنی و انتشاراتی مجری سیاستها و خط مشی های وزارت اطلاعات و جهانگردی است .
تبصره – امور تبلیغاتی سازمانها و شرکتهای دولتی از نظر تبلیغ بازرگانی با رعایت آئین نامه تمرکز ، توزیع و نشر آگهی های دولتی تابع مقررات خاص خود و از جهت اجرای طرحهای اطلاعاتی و انتشاراتی که باید منطبق با سیاست عمومی دولت باشد تابع خط مشی وزارت اطلاعات و جهانگردی خواهد بود .
ماده 3- وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای مسئولان و کارمندان واحد روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی دوره های کوتاه مدت تخصصی تشکیل خواهد داد تا آنان را با اصول جدید روابط عمومی و برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی که جنبه فنی دارد آشنا سازد .
ماده 4- سازمان امور اداری و استخدامی کشور هر گونه تجدید نظر در وظایف سازمان اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی را با کسب نظر مشورتی وزارت اطلاعات و جهانگردی انجام خواهد داد.

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 8814

تاریخ تصویب : 1353/12/28

تاریخ ابلاغ : 1354/01/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.