×

آئین نامه تعیین مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانیکه به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند ( موضوع ماده 11 قانون کار کشاورزی )

آئین نامه تعیین مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانیکه به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند ( موضوع ماده 11 قانون کار کشاورزی )

آئین-نامه-تعیین-مأخذ-محاسبه-حقوق-یا-مزد-برای-تعطیل-و-مرخصی-در-مورد-کارگرانیکه-به-تناسب-کارکرد-خود-حقوق-یا-مزد-دریافت-میدارند-(-موضوع-ماده-11-قانون-کار-کشاورزی-)
شماره 1762 - 14/2/54

ماده 1- مزد یا حقوق روزهای تعطیل هفتگی کارگران کشاورزی که به تناسب کارکرد خود حقوق و مزایا دریافت میدارند عبارت از متوسط مزد یا حقوق کارگر در آخرین هفته کار خواهد بود . در هر صورت این مبلغ برای کارگری که شش روز در هفته کار کرده است نبایستی از حداقل مزد کارگر کشاورزی در آن منطقه کمتر باشد .
ماده 2- مزد یا حقوق روزهای تعطیل رسمی و مرخصی استحقاقی کارگران کشاورزی موضوع این آئین نامه معادل مزد یا حقوق آخرین تعطیلی هفتگی که کار کرده است خواهد بود .
ماده 3- دستمزد کارگر در ایام مرخصی موضوع ماده 3 آئین نامه مربوط به ماده 8 قانون کار کشاورزی معدل دستمزد دریافتی کارگر در روزهای تعطیل هفتگی که کار کرده است خواهد بود .
تبصره 1- کارفرمایان مکلفند صورت مزدیا حقوق دریافتی کارگر در روزهای تعطیل هفتگی را که طبق ماده 2 آئین نامه مذکور در روزهای تعطیل کار می کنند نگهداری نمایند . در غیر این صورت کارگر استحقاق دریافت بالاترین مزد یا حقوقی که ظرف همان سال برای روزهای تعطیل هفتگی خود دریافت کرده خواهد داشت .
تبصره 2- مقررات این ماده در مورد کارگران مشمول اینآئین نامه که طبق ماده 4 آئین نامه موضوع ماده 8 قانون کار کشاورزی در هفته کمتر از 6 روز کار کرده و یا اینکه در عرض هفته برای کارفرمایان متعدد کار کنند نیز مجری خواهد بود .
ماده 4- به کارگران کشاورزی موضوع این آئین نامه که در روزهای تعطیل رسمی کارکنند صدر در صد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد .
این آئین نامه مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره د رجلسه مورخ 23/12/53 شورای عالی کار کشاورزی به تصویب رسید .
وزارت کار و امور اجتماعی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 8836

تاریخ تصویب : 1354/02/14

تاریخ ابلاغ : 1354/02/20

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.