جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/23844
شماره دادنامه : 353/2
تاریخ رسیدگی : 23/6/71
فرجامخواه : متهم آقای باقر ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 26221/2/71 صادره از شعبه 134 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 171999/10/70 دادسرای عمومی آقای باقر فرزند.00 20 ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم منوچهر به این مضمون در کیفرخواست آمده است که متهم مقتول را به عنوان گرم شدن از سر پست خود به داخل اتومبیل فرا خوانده و بعد از صرف مشروبات الکلی با هم هنگامی که مقتول جهت گرم شدن به سمت بخاری اتومبیل خم شده کاردی را اززیر صندلی بیرون “ آورده “ و او را مجروح “ کرده است “ و پس از آن با اتومبیل حرکت نموده و جسد را در بلوار ... رها نموده و او را به رگبار “ بسته است “ و پس از آن اسلحه را داخل گونی قرار داده و در جوی آب می اندازد و پس از دستگیری در تحقیقاتی مکرر از جمله در نزد حاکم شرع اقرار به جنایت ارتکابی می نماید و نهایتا" کیفر خواست مورد اشاره با توجه به گزارش ستاد کشف جرایم و پاسگاه انتظامی ... و نظریه پزشکی قانونی و کشف اسلحه مربوطه و اقرار صریح متهم و نریه تشخیص هویت در باب اینکه گلوله از سلاح مکشوفه مذکور شلیک شده و منجر به قتل گردیده بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق مواد 1 و قانون قصاص با رعایت مواد212 و 213 و215 قانون مزبور درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده است.
شعبه 134 دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی “ کرده “ و طی دادنامه شماره 26221/2/71 مفادا" چنین رای داده است :
(در مورخه 12/9/70 به کلانتری اطلاع می رسد که جنازه ای در کنار خیابان (بلوار) ... رها شده 0 مامورین به محل عزیمت نموده ومشاهده می کنند که جنازه سربازی در حالی که یک قبضه کارد مشکی به پشت او فرورفته رها شده و از طرفی به مسئولین پاسگاه ... اطلاع می رسد که منوچهر که نگهبان در پادگان بوده مفقود شده و پس از تحقیق مشخص می شود که جنازه همان سرباز وظیفه مورد اشاره می باشد و پس از دستگیری متهم موصوف ابتدا منکر ارتکاب قتل شده ، ولی در ادامه تحقیقات در مورخ 19/9/70 اقرار به قتل می نماید و قضیه را به این مضمن تعریف می کند که (بعد از خوردن مشروب ترسیدم به خانه بروم ... دو سه مرتبه جلو پادگان رفتم ساعت حدود 11 شب بود.
می خواستم وقت بگذرد. اتومبیل را در سمت راست پادگان نگه داشتم با نگهبان مربوطه صحبت کردم ... به او گفتم بیا داخل ماشین وگرم شو0 او قبول کرد و آمد.00 او فهمید من مشروب خورده ام 0از ماشین پیاده شد و دوباره برگشت داخل ماشین نشست. من پیش خودم گفتم شاید او رتفه و خبر داده و الان می آیند و مرا می گیرند. در لای پاهایم زیر تشک یک کارد دسته مشکی داشتم 0 کارد را طوری در آوردم ... او داخل اتومبیل آه و ناله می کرد من در سه راهی ... اتومبیل رانگه داشتم و اسلحه کلاشینکف را که روی دوش او بود گرفتم گلنگدن را کشیدم ، خودش روی رگبار بود و شلیک کردم ... اسلحه را در گونی پیچیدم و داخل جوی آب بزرگ انداختم ... )
متهم در مورخه 20/9/70 در نزد.00 به ارتکاب قتل و شرب خمر و بردن اسلحه اقرار کرد و در جلسه دادگاه نیز اقاریر خود در مراحل تحقیق را تایید می کند. در گزارش معاینه جسد آمده است : (در ناحیه پس سر و در بازوی راست و قسمت خارجی بازو و سینه و ناحیه سرین چپ و ران راست و ساق آثار ورود گلوله مشاهده می شود. علت فوت متلاشی شدن جمجمه می باشد، ولی پارگی احشاء داخلی نیز دارد.) صورتجلسه کشف اسلحه که در گونی پیچیده شده بوده ضمیمه پرونده است. و به این ترتیب استنادا" قتل عمدی و عدوانی به متهم موصوف به دلیل اقاریر صریح وی و قتاله بودن آلت ضرب و جرح مسلم و محرز است و با ملاحظه اقاریر او و کیفیت ارتکاب عمل مشخص است متهم مسلوب الاراده نشده بوده و قدرت هر گونه تصمیم گیری را داشته از جمله توانسته است قصد ارتکاب قتل نماید. لذا “ طبق “ ماده 224 قانون مجازات اسلامی مستوجب قصاص است و اخوه “ برادران و خواهران ) مقتول که ورثه و اولیای دم می باشند می توانند پس از اذن ولی امر شخصا" و یا با توکیل غیر متهم ... باقر ... راجهت ارتکاب قتل عمدی و عدوانی برادرشان قصاص کنند و از حیث شرب خمر طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی به تحمل 20 ضربه شلاغ محکوم می گردد.)
پس از صدور دادنامه یکی از ناظران جریان قتل به نام ... راننده ... طی شرح جریان کیفیت وقوع را توضیح داده که قابل توجه است و پس از ابلاغ دادنامه متهم طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر نموده است که دادگا نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 26221/2/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 هرچند حسب محتویات پرونده ارتکاب قتل عمدی وسیله متهم استنادی توام با سبق تصمیم و شک و تردید نیست ، لیکن بنا به اظهارات اولیای دم (ص 193و194و191و187) مقتول به نام ... دارای چهاربرادر و دو خواهر بوده است و والدین او فوت کرده اند ومجرد نیز بوده است و در تحقیقات مقدماتی که اشاره وایضا" در جلسه دادگاه صرفا" تعدادپنج نفرازورثه و اولیای دم به اساس ... اعلام شکایت و درخواست قصاص نموده اند و از ولی دم دیگر به نام عباس ... هیچ گونه اثری از تحقیق و اعلام درخواست او در پرونده مشاهده نمی شود و حسب موازین و مقررات قانونی فقهی لازم است کلیه اولیای دم در موارد تعدد اولیا صریحا" اعلام شکایت و درخواست نمایند، لهذا رای مورد اعتراض از حیث حکم به قصاص نفس بنا به جهت فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه همعرض ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

76
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
353
تاریخ تصویب :
1371/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :