×

ابلاغ طبق ماده 94 برای اظهار نامه کافی و قانونی محسوب است

ابلاغ طبق ماده 94 برای اظهار نامه کافی و قانونی محسوب است

ابلاغ-طبق-ماده-94-برای-اظهار-نامه-کافی-و-قانونی-محسوب-است
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
34

* اگراظهارنامه مطابق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شود تکلیف چیست ؟

نظر اکثریت که در تاریخ 2/7/66 اعلام شد:
ضرورت انتشار آگهی در روزنامه مطابق ماده 94قانون آئین دادرسی مدنی منحصرا" در خصوص ابلاغ دادخواست و ضمائم آنهم برای جلسه اول دادرسی است و ناظر به ابلاغ اظهارنامه و سایر ابلاغات نمی باشد و الزام به نشر آگهی در مورد اظهارنامه ای که مطابق ماده 94 قانون فوق ابلاغ شده تکلیف اضافی است که تحمیل آن در غیر مورد منصوص مجوز نداردبعلاوه انتشار آگهی برای اظهارنامه مشکلات عملی خواهد داشت 0 علی هذا ابلاغ طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی برای اظهار نامه کافی و قانونی محسوب است 0

نظر اقلیت :
ابلاغ طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ناقص بوده و فقط با انتشار آگهی در روزنامه تکمیل می شود بنابراین همانگونه که درمورد ابلاغ دادخواست و ضمائم مطابق ماده 94 با فرض عدم کفایت ابلاغ انتشار آگهی الزامی است با اتخاذ ملاک از ماده مذکور در مورد اظهارنامه نیز باید قائل بود که در صورت ابلاغ طبق ماده 94 انتشار آگهی در روزنامه نیز ضروری است 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 34

تاریخ تصویب : 1366/07/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.