×

قیمت هریک ازانواع دیات درصورت تراضی طرفین ویاتعذرهمه آنهاپرداخت میشود

قیمت هریک ازانواع دیات درصورت تراضی طرفین ویاتعذرهمه آنهاپرداخت میشود

قیمت-هریک-ازانواع-دیات-درصورت-تراضی-طرفین-ویاتعذرهمه-آنهاپرداخت-میشود

وکیل


کلاسه پرونده : 12/26/3866
شماره دادنامه : 1697
تاریخ رسیدگی : 26/10/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1آقایان (الف ) فرزند.00 2(ب )فرزند.00 متهمند به قتل شبه عمد نسبت به مرحوم (ج ) بدین شرح که این دو متهم ، عضو ... هستند که در باشگاه ... در مراسمی که برای ... ترتیب داده بودند شرکت داشتند. متهم ردیف دوم مسئولیتی دراجرای مراسم داشته است. بعد از اتمام مراسم ، متهم ردیف دوم دو قبضه اسلحه کمری را که یکی از آنها متعلق به خودش و دیگری برای اجرای مراسم در دستش بوده برای انجام فریضه نماز به دست متهم ردیف اول می سپارد. بنا بگفته متهم ردیف دوم در هنگام تحویل سلاح به متهم ردیف اول ، یکی از آنها را خالی از خشاب کرده و دیگری راهمانطور با خشاب به متهم ردیف اول سپروه و به او هشدار نداده " است " 0 متهم ردیف اول پس از اخذ سلاح ، با مقتول که یکی ازدوستان وی بوده ، به شوخی می پردازند.متهم ردیف اول به خیال اینکه کلت مسلح نیست ، ناگهان دستش به ماشه می رود و یک تیر شلیک می شود که به سر مقتول اصابت می کند. مجروح را به بیمارستان می برند، ولی بر اثر ضربه مغزی فوت می کند.
نظر به شکایت اولیای دم ، دادسرای عمومی ... طی کیفرخواست شماره 25314/2/70 تقاضای مجازات متهمین را نموده است. لازم به ذکر است که متهم ردیف اول هیچ گونه مجوز حمل سلاح ندارد. سپس دادگاه کیفری یک ... شعبه 7 پس از بررسی پرونده و درخواست دیه از جانب اولیای دم ، متهم ردیف اول را به پرداخت دیه محکوم و متهم ردیف دوم را تبرئه کرده است. حکم صادره از طرف اولیای دم به دلیل تبرئه کردن متهم ردیف دوم ، مورد اعتراض واقع " شده " و دادگاه با بقا بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پروده آقایان (الف ) و (ب ) در رابطه با قتل غیرعمد، رای صادره از دادگاه کیفری یک ... مبنی بر ادای دیه مطابق موازین بوده و چون اعتراض موجهی مطرح نیست ، ابرام می گردد. ضمنا" تذکر دو نکته لازم است ، اول اینکه با توجه به نحوه وقوع حادثه ، قتل خطا محسوب می شود ودوم چون فعلا" درهم وجود ندارد باید طبق تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی عمل شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1697

تاریخ تصویب : 1371/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.